Podmínky poskytnutí služby zajištění rezervace

 1. Zájemcem o zajištění rezervace může být pouze fyzická osoba (dále jen „Zájemce“).
 2. Zájemce bere na vědomí, že vyplněním a odesláním požadavku na rezervaci souhlasí s těmito smluvními podmínkami.
 3. Službu spočívající ve zprostředkování rezervace služby ubytování či jiné služby v oblasti cestovního ruchu popsané v detailu kampaně (dále jen „Služba“) zajišťuje pro Zájemce
  Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Republiky 290/41, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, Kontaktní adresa: Martinská 141/2 301 00 Plzeň 3, IČ: 00075361, DIČ: CZ00075361 (dále jen „PT“).
 4. Zájemce bere na vědomí, že PT pouze zajišťuje předání požadavku Zájemce na rezervaci Služby konkrétnímu poskytovateli této Služby a usnadňuje tak Zájemci komunikaci s poskytovatelem Služby.
 5. Smluvní vztah ohledně poskytnutí Služby uzavírá Zájemce následně přímo s konkrétním vybraným poskytovatelem Služby, který je uveden v detailu kampaně či dostupný prostřednictvím odkazu uvedeného v rámci kampaně, a to za podmínek uváděných Poskytovatelem na jeho webových stránkách. Zájemce bere výslovně na vědomí, že poskytovatel vybrané Služby může podmínit rezervaci Služby splněním další povinnosti ze strany Zájemce, jako je např. úhrada poplatku za rezervaci či úhrada ceny dané Služby do určité doby, přičemž pokud Zájemce tuto povinnost nesplní, rezervace Služby bez dalšího zaniká. Případné další povinnosti Zájemce budou poskytovatelem Služby uvedeny v potvrzení o rezervaci.
 6. K potvrzení rezervace (tj. uzavření smlouvy o rezervaci Služby) dochází až na základě odeslání potvrzení o rezervaci ze strany PT či přímo od vybraného poskytovatele Služby.
  PT neodpovídá za realizaci vlastní Služby, její kvalitu či případné vady ani jakoukoliv škodu a újmu na straně Zájemce. Zájemce je povinen veškeré případné nároky uplatnit přímo u poskytovatele konkrétní Služby.
 7. Zájemce bere na vědomí, že osobní údaje sdělené Zájemcem v rámci vyplnění požadavku na rezervaci PT předá Zájemcem vybranému poskytovateli Služby. Osobní údaje PT zpracovává na základě smluvního vztahu a dále na základě oprávněného zájmu PT po dobu nezbytnou právě k ochraně oprávněných zájmů PT.
 8. V případě výslovného udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení uděluje Zájemce PT souhlas se zasíláním dalších obchodních či marketingových sdělení ze strany Zájemce, přičemž bližší informace vč. možnosti souhlas kdykoliv odvolat jsou k dispozici na https://www.visitplzen.eu/zpracovani-osobnich-udaju/.